Vår filosofi i vingården


Sedan starten har vår filosofi varit att tillföra vinvärlden något nytt och alltså inte att göra "ännu en chardonnay" eller att "lösa Pinot Noirs gåta". Vårt ständiga mål är att göra det absolut bästa vinet av de sorter vi anser lämpliga för jordmån och klimat här på Vingården i Klagshamn.


Genom åren har vi testat ett par hundra olika vinsorter och kloner. Utifrån resultatet av dessa tester har vi valt att använda oss av en handfull sorter som varit mer lämpade. Idag består odlingen till 80 % av den gröna druvsorten Solaris och resterande 20 % är fördelade på blå druvorna Cabernet Cortis och Rondo samt en liten del Pinot Noir (Frühburgunder)


Sverige är ett av få länder i vinvärlden som inte har problem med vinlusen och därför har vi valt att plantera halva odlingsarealen med rotäkta stockar. Genom detta förfarande får vi ytterligare en parameter som bidrar till vinets komplexitet eller typicitet.


Skötseln av vingården har en ekologisk, men inte certifierad, filosofi då vi bl. a. vi gödslar med tång från Malmö kommun (Ribersborg) och hästgödsel från lokala hästgårdar. 

Besprutning sker med internationellt godkända, ekologiska preparat. Kemiska svampmedel används vid behov, maximalt 1 gång vartannat år. 2010 var senaste gången det användes i vingården. Vi vill dock förbehålla oss möjligheten att använda det om allt annat  förebyggande arbete mot förmodan inte har hjälpt. Vinets kvalitet står ständigt i första rummet. // och därför har vi ingen ekologisk certifiering.//


När det gäller skördemängden så är uttaget alltid lågt (i genomsnitt under 25 hl/ha).Detta, i kombination med en hög lövvägg (stor bladmassa), ger ett förhållande mellan skördade gram druvor och kvadratcentimeter bladyta på 20 cm² bladyta per gram druvor, vilket är bland det högsta i världen.


Allt arbete med vinstockarna görs manuellt. Ogräsrensning och jordbearbetning sköts däremot med traktor och maskiner. Varje år skärs de ytliga rötterna av upprepade gånger (ner till cirka 60 centimeters djup) för att vinstockarnas rötter skall tvingas ner på djupet och bidra med nya smaklager till druvorna. Vinstockar med djupa rötter blir dessutom mindre känsliga för torkstress, vilket i sin tur minimerar sjukdomstrycket från svampsjukdomar såsom mjöldagg.


Under säsongen läggs mellan 30 och 40 minuter per vinstock beroende på sort och årgång. All skörd sker sedan manuellt utifrån filosofin att "stoppar man en druva i skördehinken så måste man också vara beredd att stoppa den i munnen"!