Vår filosofi i vingården

Vår filosofi i vingården


Vår filosofi har sedan starten varit att tillföra vinvärlden något nytt och alltså inte att göra "ännu en chardonnay" eller att "lösa Pinot Noirs gåta". Vårt ständiga mål är att göra det absolut bästa vinet av de sorter vi anser lämpliga för jordmån och klimat här på Vingården i Klagshamn.


Genom åren har vi testat ett par hundra olika vinsorter och kloner. Utifrån dessa tester har vi valt att använda oss av en handfull sorter som varit mer lämpade. Idag består odlingen till 85 % av den gröna druvsorten Solaris och resterande 15 % är fördelade på blå druvorna Cabernet Cortis och Rondo.


Sverige är ett av få länder i vinvärlden som inte har problem med vinlusen och vi har därför valt att plantera halva odlingsarealen med rotäkta stockar. Detta för att få ytterligare en parameter som kan bidra till komplexitet eller typicitet. Skötseln av vingården har en ekologisk filosofi (dock inte certifierad) som bl a visar sig i att vi gödslar med tång från Malmö kommun (Ribersborg) och hästgödsel från lokala hästgårdar.


Besprutning sker med internationellt ekologiskt godkända preparat. Kemiska svampmedel används högst 1 gång vartannat år och har inte använts sedan år 2010. Vi vill dock förbehålla oss möjligheten att använda det om allt förebyggande inte hjälpt, då vinets kvalitet alltid i första rummet och därför har vi ingen ekologisk certifiering. När det gäller skördemängden så är uttaget alltid lågt (under 25 hl/ha i genomsnitt) och detta i kombination med en hög lövvägg (stor bladmassa) ger ett förhållande mellan skördade gram druvor och kvadratcentimeter bladyta på 20 kvadratcentimeter bladyta per gram druvor, vilket är bland det högsta i världen.


Allt arbete som har med vinstockarna att göra, görs manuellt, däremot så sköts ogräsrensning och jordbearbetning med traktor och maskiner. Varje år skärs de ytliga rötterna av upprepade gånger (ner till cirka 60 centimeters djup) för att vinstockarnas rötter skall tvingas ner på djupet och bidra med nya smaklager till druvorna. Vinstockar med djupa rötter blir dessutom mindre känsliga för torkstress, vilket i sin tur minimerar sjukdomstrycket från svampsjukdomar såsom mjöldagg.


Under säsongen läggs mellan 30 och 40 minuter per vinstock beroende på sort och årgång. All skörd sker sedan manuellt utifrån filosofin att stoppar man en druva i skördehinken så måste man vara beredd att också stoppa den i munnen!


Beskärning


Under vinterbeskärningen så tar man bort i princip 95 % av alla knoppar vi de flesta beskärning-ssystem och så gör även vi.


Vi använder oss generellt av ett franskt system som heter guyot, vid vilket man kan använda sig av enkel eller dubbel, men vi använder uteslutande enkel.


Systemet bygger i princip på att man lägger ut en arm (lång sporre) med 7-8 knoppar samt sparar en kort sporre (2-3 knoppar). Den långa sporren lägger vi alltid norrut för att maximera solens vinkel gentemot de nya årsskotten.

Detta system det vanligast förekommande i kvalitetsdistrikt i Europa.Jordmån


Vingården läge mellan Klagshamn och Limhamns kalkbrott talar sitt tydliga språk. Hela samhället Klagshamn har sin upprinning i kalk och flintabrytningen runt förra sekelskiftet och bara i Klagshamn fanns det i början på 1900-talet drygt 50 tunnbindare för att att tillverka tunnor för transport.


Jordmånen är en kalkrik lerjord med högt innehåll av Klagshamn-flinta (därav namnet Silex på ett av våra viner som är slutsålt sedan länge) pH värdet i matjordlagret är cirka 7,8-8,1 och tilltar sedan med djupet. I den underliggande alven är det kalkhaltig sandjord som utgör basen.

Jordbearbetning


För att förbättra jordstrukturen använder vi oss av antingen brunnen stallgödsel eller harpad tång.


Läplantering runt vinodlingen klipps ner vartannat år och flisas för att sedan tillföras odlingen. Även detta bidrar till ökad humushalt och förbättrar vin-stockarnas stresstålighet.


Halva ytan av odlingsarealen är alltid bevuxen (ofta en remsa på 80-90 cm) i varje rad, vilket bidrar till en jämnare och varmare jordtemeratur.