Beskärning


Under vinterbeskärningen så tar man bort i princip 95 % av alla knoppar vi de flesta beskärning-ssystem och så gör även vi.


Vi använder oss generellt av ett franskt system som heter guyot, vid vilket man kan använda sig av enkel eller dubbel, men vi använder uteslutande enkel.


Systemet bygger i princip på att man lägger ut en arm (lång sporre) med 7-8 knoppar samt sparar en kort sporre (2-3 knoppar). Den långa sporren lägger vi alltid norrut för att maximera solens vinkel gentemot de nya årsskotten. Detta system är det vanligast förekommande i kvalitetsdistrikt i Europa.

Jordmån


Vingårdens läge mellan Klagshamn och Limhamns kalkbrott talar sitt tydliga språk. Hela samhället Klagshamn har sin upprinning i kalk och flintabrytningen runt förra sekelskiftet och bara i Klagshamn fanns det i början på 1900-talet drygt 50 tunnbindare för att att tillverka tunnor för transport.


Jordmånen är en kalkrik lerjord med högt innehåll av Klagshamn-flinta (därav namnet Silex på ett av våra viner som är slutsålt sedan länge) pH värdet i matjordlagret är cirka 7,8-8,1 och tilltar sedan med djupet. I den underliggande alven är det kalkhaltig sandjord som utgör basen.

Jordbearbetning


För att förbättra jordstrukturen använder vi oss av antingen brunnen stallgödsel eller harpad tång.


Läplantering runt vinodlingen klipps ner vartannat år och flisas för att sedan tillföras odlingen. Även detta bidrar till ökad humushalt och förbättrar vinstockarnas stresstålighet.


Halva ytan av odlingsarealen är alltid bevuxen (ofta en remsa på 80-90 cm) i varje rad, vilket bidrar till en jämnare och varmare jordtemeratur.